Bestyrelsen i Bov CC

Mail

Formand: Claus Roer Christensen mail: clausroerc@gmail.com mobil: 29621192

Næstformand: Klaus List mail: list.bov@mail.dk mobil: 21202013

Sekretær: Henning S. Andersen mail: beck-andersen@post.tele.dk mobil: 21781353

Kasserer: Anni Jørgensen mail: ajfk@outlook.dk mobil: 60296357

Best. medlem: Ejnar Schlosser mail: eschlosser673@gmail.com mobil: 28639827

Best. medlem: Connie List mail: list.bov@mail.dk mobil:20957413

Best. medlem: Finn Becker-Kristensen mail: fbk@city.dk mobil: 21612914

1 Suppleant: Susanne Kande mail: susannekande@gmail.com mobil: 21625599

2 Suppleant: Brian W. Duborg mail: bwduborg@gmail.com mobil: 20960217

Suppleant Motion: Karina Moshage mail: karinamoshage@gmail.com mobil: 40842514

Festudvalg: Karina Moshage…

Klubbens formænd

Ove Christensen 1976-1986

Gert Tveen Hansen 1986-1989

Svend Nielsen 1989-1992

Preben Christensen 1992-1996

Thorvald Pedersen 1996-2000

Pia Pedersen 2000-2002

Henning Hansen 2002-2014

Finn Kristensen 2014-2020

Claus Roer Christensen 2020-

De har alle gjort et flot stykke arbejde og sat deres præg på klubben. Må der fra klubbens side lyde en stor tak til dem for deres indsats for Bov CC