Bestyrelsen i Bov CC

Mail

Formand: Claus Roer Christensen

mail: clausroerc@gmail.com mobil: 29621192

Næstformand: Klaus List

mail: list.bov@mail.dk mobil: 21202013

Sekretær: Henning S. Andersen

mail: henningsa@outlook.dk mobil: 21781353

Kasserer: Anni Jørgensen

mail: annijorgensen1@gmail.com mobil: 60296357

Best. medlem: Ejnar Schlosser

mail: eschlosser673@gmail.com mobil: 28639827

Best. medlem: Bjarne Hermansen

mail: kbhmaj@gmail.com mobil: 40461413

Best. medlem: Finn Becker-Kristensen

mail: fbk@city.dk mobil: 21612914

1 Suppleant: Brian W. Duborg

mail: bwduborg@gmail.com 20960217

2 Suppleant: Lisbeth Skibsted

mail: skibsted@youseepost.dk mobil: 20109577

Suppleant Marianne Callesen

Motionsafdeling

mail: ernstcallesen@hotmail.com mobil: 27520466

Klubbens formænd

Ove Christensen 1976-1986

Gert Tveen Hansen 1986-1989

Svend Nielsen 1989-1992

Preben Christensen 1992-1996

Thorvald Pedersen 1996-2000

Pia Pedersen 2000-2002

Henning Hansen 2002-2014

Finn Kristensen 2014-2020

Claus Roer Christensen 2020

De har alle gjort et flot stykke arbejde og sat deres præg på klubben. Må der fra klubbens side lyde en stor tak til dem for deres indsats for Bov CC