Bestyrelsen i Bov CC

Mail

Formand: Claus Roer Christensen mail: clausroerc@gmail.com mobil: 29621192

Næstformand: Connie List mail: list.bov@mail.dk mobil: 20957413

Sekretær: Henning S. Andersen mail: beck-andersen@post.tele.dk mobil: 21781353

Kasserer: Anni Jørgensen mail: ajfk@outlook.dk mobil: 60296357

Best. medlem: Ejnar Schlosser mail: eschlosser673@gmail.com mobil; 28639827

Suppleant: Merete V. Nielsen mail: reteadlerdk@hotmail.com mobil 91553714

Suppleant: Klaus List mail; list.bov@mail.dk mobil: 21202013

Suppleant: Lisbeth Skibsted mail: skibsted@youseepost.dk mobil: 20109577

Festudvalg: Karina Moshage mail: karinamoshage@gmail.com mobil: 40842514

Klubbens formænd

Ove Christensen 1976-1986

Gert Tveen Hansen 1986-1989

Svend Nielsen 1989-1992

Preben Christensen 1992-1996

Thorvald Pedersen 1996-2000

Pia Pedersen 2000-2002

Henning Hansen 2002-2014

Finn Kristensen 2014-2020

Claus Roer Christensen 2020-

De har alle gjort et flot stykke arbejde og sat deres præg på klubben. Må der fra klubbens side lyde en stor tak til dem for deres indsats for Bov CC